Terug naar de home pagina

Onze privacybeleid

ZIBROGAMIN hecht belang aan uw privacy. Graag willen wij u informeren over hoe ZIBROGAMIN de persoonsgegevens die u aan ons bezorgt, verwerkt. Wanneer u persoonsgegevens aan ZIBROGAMIN door geeft, zal ZIBROGAMIN ze behandelen zoals we hieronder beschrijven en zoals de wettelijke verplichtingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens voorschrijven.
ZIBROGAMIN is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die ZIBROGAMIN over u verzamelt en ontvangt wanneer u onze diensten gebruikt.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen. Rechtstreeks via u:

We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u van onze diensten gebruik wenst te maken, kunnen we u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en woonplaats.

Waarvoor en hoe gebruiken wij de verzamelde informatie?

De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt

Welke keuzes kan u maken over hoe wij uw gegevens gebruiken?

Wanneer u tickets koopt, vragen wij uw toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden.
Wil u de toestemming die je hebt gegeven intrekken, dan kan je met ons contact opnemen.

Met welke derden kunnen wij uw gegevens delen?

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden voor bijvoorbeeld te voldoen aan wetgeving of om onszelf, onze eventpartners of derden te beschermen, bijvoorbeeld op verzoek van een overheidsinstelling.

Wat bij vragen en/of klachten? Wat indien u uw gegevens wenst te wijzigen of updaten?

Wij willen u niet onnodig spammen met mails en aanbiedingen. Hebt u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over uw privacy of wil u graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over u bijhouden?
Wilt u de gegevens die u ons gaf wijzigen, verbeteren of bijwerken?
Zou u graag een toestemming intrekken?
Neem dan gerust contact op met ons:

ZIBROGAMIN
veulemansingrid@gmail.com

Kan dit privacybeleid bijgewerkt worden?

ZIBROGAMIN zal dit privacybeleid in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving.


Terug naar de home pagina